Plan de invatamant 2019-2021

FIsa disciplinelor pentru anul universitar 2019 - 2020, respectiv 2020 - 2021

Anul I - semestrul 1

    Tehnologii ecologice în industria chimică anorganică

    Chimia fizică a interfețelor

    Management integrat calitate - mediu

    Opțional 1: Ingineria reacțiilor chimice și utilaje specifice în industria chimică anorganică / Procese și utiliaje în industria chimică anorganică

    Practică profesională 1

     Etică și integritate academică

Anul I - semestrul 2

    Metode moderne de sinteză a materialelor anorganice

    Tehnologii avansate de tratare și epurare a apei

    Opțional 2: Metode spectroscopice de analiză în industria chimică anorganică și protecția mediului / Metode avansate de caracterizare a materialelor anorganice și a factorilor de mediu

    Opțional 3: Tehnologii electrochimice avansate / Tehnologii avansate de acoperiri galvanice

    Practică profesională 2

Anul II - semestrul 3

    Controlul poluanților industrială

     Managementul integrat al deșeurilor

     Tehnologia produselor anorganice cu proprietăți dirijate

     Opțional 4: Algoritmi și software pentru simularea proceselor chimice / Proiectare asistată de calculator

     Practică profesională 3

Anul II - semestrul 4

     Stagiu de practică / cercetare

     Elaborare și susținere lucrare disertație

     Examen de disertație

tempobet
Tablet Servisi