Burse, mobilitati si taxe

 

          Rezultate obținute în urma întrunirii comisiei de concurs din data de 30.10.2017

           Rezultatele competiției pot fi contestate în termen de 3 zile de la afișare. Contestația se depune la Secretariatul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, birou 2B, b-dul Vasile Pârvan, nr.6, Timișoara și va fi soluționată în maxim 24 de ore de la înregistrare. Hotărârea Comisiei de analizare a contestațiilor este definitivă. Lista câștigătorilor, semnată de toți membrii Comisiei, se afișează la avizierul facultății și electronic la adresa www.chim.upt.ro (site-ul facultății)

           Depunere contestatii:  31 octombrie 2017 - 02 noiembrie 2017, in intervalul orar 10.00 - 16.00

          Proces verbal întrunire comisie contestații

           Afișare rezultate finale: 03 noiembrie 2017, ora 13.00

            Rezultate finale

 

  • Burse speciale destinată studenților masteranzi cu performanțe în activitatea de învățare și de cercetare