Burse, mobilitati si taxe

 

          Anexa 2 - Cerere de acordare a bursei (document editabil)

           Rezultate obținute în urma întrunirii comisiei de concurs din data de 28.01.2019

           Rezultatele competiției pot fi contestate în termen de 3 zile de la afișare. Contestația se depune la Secretariatul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, birou 2B, b-dul Vasile Pârvan, nr.6, Timișoara și va fi soluționată în maxim 24 de ore de la înregistrare. Hotărârea Comisiei de analizare a contestațiilor este definitivă. Lista câștigătorilor, semnată de toți membrii Comisiei, se afișează la avizierul facultății și electronic la adresa www.chim.upt.ro (site-ul facultății)

           Depunere contestatii:  29 ianuarie 2019 - 31 ianuarie 2019, în intervalul orar 12,00 - 15,00; 01 februarie 2019, în intervalul orar 08,00 - 12,00.

          Proces verbal întrunire comisie contestații

           Afișare rezultate finale: 01 februarie 2019, ora 13.00

            Rezultate finale

 

  • Burse speciale destinată studenților masteranzi cu performanțe în activitatea de învățare și de cercetare