OMEN nr.657/24 noiembrie 2014 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ superior

Informații privind eliberarea actelor de studii

Informații privind eliberarea duplicatelor

Formulare:

-pentru eliberarea actelor de studii în original:

  • Cerere pentru eliberarea diplomei şi foii matricole / suplimentului la diplomă (Tip AS1)
  • Cerere pentru eliberarea foii matricole sau a duplicatului de foaie matricolă / supliment la diplomă (Tip AS2)
  • Cerere pentru eliberarea programei analitice (Tip AS3)
  • Cerere pentru eliberarea situaţiei şcolare (Tip AS4)
  • Cerere pentru eliberarea adeverinţei (Tip AS5)
  • Cerere pentru întocmirea şi eliberarea diplomei şi suplimentului la diplomă în regim de urgenţă (Tip AS7)

-pentru eliberarea duplicatelor:

  • Cerere pentru întocmirea şi eliberarea duplicatului de diplomă (Tip AS6)
tempobet
Tablet Servisi