Informatii generale

Centrul de cercetare este constituit pe structura departamentului de Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Organici și Naturali, beneficiind totodată de aportul unui colectiv de cercetare din departamentul de Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici și a Mediului (colectivul de chimie fizică). Ca urmare a acestei integrări aparatura de cercetare și celelalte facilități sunt la dispoziția tuturor membrilor existând activități comune orientate spre cercetarea avansată, inclusiv studii de master și doctorale).

Strategia centrului de cercetare se încadrează în strategia de cercetare a Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, respectiv în strategia de cercetare a Universității Politehnica Timișoara, urmărind ca temele de cercetare abordate să fie materializate prin granturi de cercetare iar temele de cercetare fundamentală sau aplicativă încă neîncadrate în granturi să aibă componente specifice la care să poată avea acces și implicare și studenții domeniilor de licență, master sau doctorat.

https://eertis.eu/errf-2300-000b-1359

Teme de cercetare majore:

 • Sinteză organică:
  1. Sinteza compușilor chimici optic puri prin combinarea biocatalizei cu reacții de tip click. (Contract de cercetare 206/2014 BIOCLICK; PN-II-PT-PCCA-2013-4-0734; proiecte de diplomă,disertații master, doctorate; coordonator:dr.ing. Peter Francisc, publicare lucrări în circuit Web of Science, participarea la conferințe internaționale sau naționale)
  2. Matrici polimere funcționalizate prin reacții polimer-analoge. Sinteză, caracterizare, aplicații (proiecte de diplomă, disertații master, doctorat, publicare lucrări în circuit Web of Science, participarea la conferințe internaționale sau naționale)
  3. Compuși heterociclici din clasa[1,5]-benzoxazepinelor și pirazolo-triazolilor cu posibilă activitate biologică (proiecte de diplomă, disertații master, doctorate, publicare lucrări în circuit Web of Science, participarea la conferințe internaționale sau naționale).
 • Sisteme supramoleculare:
  1. Obţinerea sistemelor supramoleculare bazate pe nanoparticule flavonoide, flavonozide, flavonolignani/ciclodextrine; nanoparticule antocianine, antocianidine, catechine/ciclodextrine;analiză şi caracterizare; evaluarea activităţii antioxidante şi a capacităţii de eliberare controlată a compuşilor bioactivi (proiecte de diplomă, disertații master,publicare lucrări în circuit Web of Science, participarea la conferințe internaționale sau naționale)
  2. Studiul structurii și reactivității prin metode computaționale (proiecte de diplomă, disertații master, doctorate, publicare lucrări în circuit Web of Science, participarea la conferințe internaționale sau naționale).
 • Materiale noi:
  1. Noi tipuri de materiale avansate obținute prin modificarea chimică a unor matrici polimere și evaluarea performanțelor lor în calitate de adsorbanți pentru poluanți din mediu apos. Studii termodinamice, cinetice și de aplicabilitate (proiecte de diplomă, disertații master,doctorat: coordonator Prof.dr.ing. Corneliu-Mircea Davidescu, publicare lucrări în circuit Web of Science, participarea la conferințe internaționale sau naționale)
  2. Modificarea polizaharidelor in scopul obtinerii de polimeri biodegradabili (proiecte de diplomă, disertații master, doctorat: coordonator Prof. dr. ing. Lucian Mircea Rusnac, publicare lucrări în circuit Web of Science, participarea la conferințe internaționale sau naționale).
  3. Influenţa unor esteri piromelitici cu caracteristici de fluide tribologice asupra vâscozităţii lubrefianţilor naturali de tip uleiuri vegetale şi de sinteză (proiecte de diplomă, disertații master, publicare lucrări în circuit Web of Science, participarea la conferințe internaționale sau naționale).
 • Inginerie chimică:
  1. Reactoare, modelarea și simularea instalațiilor din industria gazelor naturale (proiecte de diplomă, disertații master, doctorat: coordonator Prof. dr. ing. Teodor Todinca, publicare lucrări în circuit Web of Science, participarea la conferințe internaționale sau naționale)
  2. Metode de intensificare a transferului termic la gaze (proiecte de diplomă, disertații master, publicare lucrărpublicare lucrări în circuit Web of Science, participarea la conferințe internaționale sau naționale)
 • Ingineria produselor alimentare:
  • Determinarea apei din produsele alimentare. Aplicatea metodei de titrare volumetrica si colorimetrica Karl Fisher pentru determinarea influentei si modului de legare a moleculelor de apa in matrici biologice si alimentare. Cinetica de reactie KFT
  • Sinteza si caracterizarea unor nanosisteme supramoleculare pe baza de ciclodextine si lipozomi cu aplicatii alimentare, farmaceutice si cosmetice: - arome odoranti si uleiuri esentiale, -antioxidanti naturali si extracte antioxidante, -biocojugati cu activitate biologica duala, -uleiuri si grasimi vegetale si animale, -medicamente si aditivi alimentari etc.
  • Sinteza unor prebiotice de tipul galacto-oligozaharidelor utilizând β-galactozidaze imobilizate.
  • Obținerea unor biosenzori prin imobilizarea unor hidrolaze și oxidaze.
  • Sinteza enzimatică a unor esteri naturali de aroma în sisteme continue și discontinue utilizând lipaze imobilizate
  • Analiza calitativă și cantitativă prin cromatografie de lichide a aditivilor de tipul: antioxidanților, îndulcitorilor sintetici, vitamine, acizi organici, conservanți din produse și suplimente alimentare.
  • Studii privind obtinerea, compozitia, proprietatile si stabilitatea uleiurilor vegetale;
  • Obținerea unor uleiuri esențiale naturale prin antrenare cu vapori de apă la scara micropilot și încapsularea acestora în vederea utilizării în industria alimentară.
  • Extractia si caracterizarea unor coloranti si pigmenti alimentari din materii prime vegetale;
  • Determinarea caracteristicilor culorilor din produsele alimentare.
  • Studii privind proprietatile reologice a produselor alimentare
  • Caraterizarea ambalajelor polimerice utilizate în industria alimentara prin tehnici termogravimetrice și calorimetrie diferenţială de baleiaj
  • Caracterizarea unor ambalaje biodegradabile folosite in industria alimentara
  • Obținerea unor filme utilizand biopolimeri cu potentiale aplicatii pentru ambalaje inteligente
  • Studiul biodegradabilitatii unor ambalaje polimerice utilizate in industria alimentara.
  • Modelarea si simularea unor procese din industria alimentara.
  • Edificarea mecanismelor de acțiune ale unor antioxidanți naturali și sintetici prin corelarea unor studii teoretice cu studii experimentale.

Directorul centrului de cercetare: Prof. dr. ing. Daniel HĂDĂRUGĂ

email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

tel: 0740 177 018

tempobet
Tablet Servisi