Proiecte de cercetare

PN-III-P4-ID-PCE-2020-2177
PROJECT CODE: PN-III-P4-ID-PCE-2020-2177, contract number PCE 157/ 16.02.2021
PROJECT TITLE:
Sustainable routes for carbohydrate-based biosurfactants in green reaction media
Biosurfactanți pe bază de hidrați de carbon obținuți prin căi de sinteză sustenabile în medii de reacție ecologice
ACRONYM:                              GreenBioSurfactant
PROJECT COORDINATOR:     Polytehnic University of Timişoara
PROJECT DIRECTOR:             Dr. Eng. Carmen Gabriela Boeriu

PN-III-P1-1.1-TE-2019-1179
PROJECT CODE: PN-III-P1-1.1-TE-2019-1179, contract number TE 94 ⁄ 2020
PROJECT TITLE:
New sol-gel-magnetic biocatalysts used for the enzimatic hydrolysis of lignocellulosic biomass
Noi biocatalizatori sol-gel-magnetic utilizati pentru hidroliza enzimatică a biomasei lignocelulozice
ACRONYM: BIOCATLIGNOCELL
PROJECT COORDINATOR: Politehnica University Timişoara
PROJECT DIRECTOR: Lecturer dr. eng. Ana Cristina Paul

PN-III-P1-1.1-TE-2019-1573
PROJECT CODE: PN-III-P1-1.1-TE-2019-1573, contract number TE 101 ⁄ 2020
PROJECT TITLE:
Green chemistry route for the enzymatic cascade synthesis of biodegradable oligoesters
Sinteza enzimatica unor oligoesteri biodegradabili printr-un procedeu verde de tip cascada
ACRONYM: GREEN_POLYGEL
PROJECT COORDINATOR: Politehnica University of Timişoara
PROJECT DIRECTOR: Ș.l dr. ing. Anamaria Todea - 2020 / Ș.l. dr. ing. Iulia Maria Păușescu - 2021

PN-III-P2-2.1-PED-2019-2638
PROJECT CODE: PN-III-P2-2.1-PED-2019-2638, contract number 272PED ⁄ 2020
PROJECT TITLE:
Biocatalytic synthesis of new polyesteramides as nanocarriers for bioactive compounds
Procedeu biocatalitic pentru sinteza de noi poliesteramide ca nanosuporturi pentru compuși bioactivi
ACRONYM: ENZ4POLYGREEN
PROJECT COORDINATOR: Politehnica University of Timişoara
PROJECT DIRECTOR: Prof. Dr. Eng. Francisc Peter

Acronim : WATICAZ
Denumire: SISTEM DE FILTRARE ASISTAT FOTOCATALITIC PE BAZA DE CARBUNE ACTIV SI ZEOLIT MODIFICATE CU NANOPARTICULE DE TIO2  DOPAT CU ARGINT ACTIVAT IN LUMINA SOLARA PENTRU TRATAREA APEI (WATICAZ)
PN-III-P2-2.1-PED-2016-0265
03/01/2017-30/06/2018
Organizatiile partenere in proiect:
Coordonator: Universitatea Politehnica Timisoara
Partener: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Electrochimie si Materie Condensata Timisoara

PN-III-P2-2.1-PED-2019-3037

Funded by a grant of the Romanian Ministry of
Education and Research, CCCDI - UEFISCDI, project number PN-III-P2-
2.1-PED-2019-3037, within PNCDI III, contract number 385PED


PROJECT CODE: PN-III-P2-2.1-PED-2019-3037, contract number 385PED ⁄ 2020
PROJECT TITLE:
Intelligent and active systems in food packaging based on biopolymers and novel flavylium dyes
Sisteme inteligente si active pentru impachetarea alimentelor, bazate pe biopolimeri si coloranti noi de tip ioni de flaviliu
ACRONYM: SMARTBIOPACK
PROJECT COORDINATOR: Politehnica University of Timişoara
PROJECT DIRECTOR: Conf. Dr. Ing. Mihai Medeleanu

PN-III-P2-2.1-PED-2019-3414

Funded by a grant of the Romanian Ministry of
Education and Research, CCCDI - UEFISCDI, project number PN-III-P2-
2.1-PED-2019-3414, within PNCDI III, contract number 367PED

PROJECT CODE: PN-III-P2-2.1-PED-2019-3414, contract number 367PED ⁄ 2020
PROJECT TITLE:
Continuous-flow system bioreactor for the enzymatic kinetic resolution of novel chiral secondary heterocyclic alcohols
Bioreactor pentru rezoluția cinetică enzimatică a unor noi alcooli heterociclici secundari chirali in sistem continuu
ACRONYM: biorezol
PROJECT COORDINATOR: Politehnica University Timişoara
PROJECT DIRECTOR: Lecturer Dr. Eng. Valentin BADEA

PN-III-P2-2.1-PED-2019-4492
PROJECT CODE: PN-III-P2-2.1-PED-2019-4492, contract number 441PED ⁄ 2020
PROJECT TITLE:
3D POROUS DIMENSIONALLY STABLE ANODE–INTEGRATED PARTICULATE ELECTRODE-ELECTROCHEMICAL FILTERING SYSTEM FOR ADVANCED TREATMENT OF CYTOSTATICS-CONTAINING WATER/
SISTEM TRIDIMENSIONAL DE FILTRARE ELECTROCHIMICĂ PE BAZA DE ANOD POROS CU DIMENSIUNI STABILE SI ELECTROD PARTICULAT INTEGRAT PENTRU TRATAREA AVANSATA A APEI CU CONTINUT DE CITOSTATICE
ACRONYM: 3DSAPECYT

PROJECT COORDINATOR: Politehnica University of Timişoara
PROJECT DIRECTOR: Prof. Dr. Eng. Florica MANEA

PN-III-P3-3.6-H2020-2020-0049
Premierea participării la ORIZONT 2020
COD PROIECT: PN-III-P3-3.6-H2020-2020-0049, NUMĂR CONTRACT 17 ⁄ 2021

TITLUL PROIECTULUI: Nou design modular al electrolizorului pentru tehnologia PEM de electroliză a apei la presiune ridicată cu o gamă largă de operare şi cost redus

COORDONATOR: Universitatea Politehnica Timişoara
DIRECTOR PROIECT: Conf.dr.ing. Andrea Kellenberger

PROJECT CODE: PN-III-P2.2.1-PED-2016-0168, Contract nr. 5PED/2017
Project type: PED (Experimental demonstration project)

Project title: Recyclable multilayer magnetic biocatalyst for synthesis of natural esters
                  Biocatalizator magnetic cu multistrat pentru sinteza in cicluri repetate a esterilor naturali
Acronym: NATMAGENZ
Project coordinator: Politehnica University of Timişoara
Project director: Prof. Dr. Eng. Francisc Peter
Budget: 600.000 RON (Public budget)
Start time: 30.01.2017
End time: 29.06.2018

tempobet
Tablet Servisi