Rezultate etapa finală

Rezultate finale

Premii etapa finală 

 

 

Participanți calificați în etapa finală:

Calificati Chimie Anorganica clasa a IX-a

Calificati Chimie Anorganica clasa a XII-a

Calificati Chimie Organica clasa a X-a

Calificati Chimie Organica clasa a XI-a

Calificati Chimie Organica clasa a XII-a

 

 

Rezultate etapa online:

Rezultate Chimie Anorganica clasa a IX-a

Rezultate Chimie Anorganica clasa a XII-a

Rezultate Chimie Organica clasa a X-a

Rezultate Chimie Organica clasa a XI-a

Rezultate Chimie Organica clasa a XII-a

 

 

 1. Prezentare generală

Concursul se adresează elevilor din clasele IX – XII care doresc să devină studenți ai Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului din cadrul Universității Politehnica Timișoara și celor care doresc să își verifice cunoștințele din domeniul chimiei.

Din acest an  Concursul National de Chimie "Coriolan Drăgulescu", a fost introdus în calendarul Ministerului Educației, la secțiunea 3 - Concursuri şcolare organizate în colaborare cu terți din cadrul Concursurilor Naţionale Școlare, ce se vor organiza și desfășura fără finanțare din partea Ministerului Educației, în anul școlar 2023-2024 pentru elevii din învățământul secundar.

În acest an, concursul se va desfășura în două etape:

 • în 11 mai 2024 etapa de calificare on-line
 • în 25 mai 2024 etapa finală fizic.
 1. Obiectivele vizate:
 • oportunitatea de a-și evalua cunoștințele din domeniul chimiei și de a afla nivelul de performanță la care se situează, în perspectiva viitoarelor competiții locale, județene sau naționale, respectiv în perspectiva construirii unei cariere profesionale în domeniile: chimie, biochimie, inginerie chimică, ingineria mediului, ingineria produselor alimentare, medicină, medicină dentară și farmacie, știința (ingineria) materialelor, automotive, managementul calității produselor;
 • pregătirea examenului de bacalaureat;
 • asigurarea unei tranziții optime a absolvenților de liceu spre învățământul superior;
 • familiarizarea elevilor cu infrastructura și dotările Universității Politehnica Timișoara;
 • prezentarea programelor de studii asigurate de facultate, precum și a perspectivelor în cariera profesională.
 1. Secțiuni de concurs:
 • clasa a IX-a - secțiune de chimie anorganică;
 • clasa a X-a și a XI-a - secțiune de chimie organică;
 • clasa a XII-a - două secțiuni între care participanții pot opta la alegere, la înscriere: chimie anorganică și chimie organică.

Candidații se pot înscrie la o singură secțiune care să corespundă nivelului de clasă sau nivelului superior de clasă.

Subiectele de la ediția anterioară și tematica pot fi consultate pe site-ul concursului.

 1. Perioada și modalitatea de înscriere

Înscrierea se va face electronic, prin completarea formularului de înscriere disponibil pe site-ul facultății.

Participarea la concurs este gratuită (nu se vor percepe taxe de înscriere sau de participare). Este de dorit ca participarea elevilor să fie coordonată și supervizată de profesorul de chimie de la clasă sau de un profesor din liceul respectiv.

Pentru etapa de calificare on-line, perioada de înscriere este 15-30 aprilie 2024.

link formular de înscriere: https://forms.gle/JHmvaKdMHRUMzUr79

Pentru etapa finală care se va desfășura fizic, după selecția concurenților, acestora li se va comunica perioada de înscriere și li se va transmite link-ul. Pe durata manifestării, participanții vor beneficia de cazare 1 noapte (24/25 mai) și masă gratuită (24 mai 2024 – cină; 25 mai 2024 – prânz).

 1. Desfășurarea concursului

                Concursul constă într-o probă scrisă de tip grilă ce conține 20 de probleme. Problemele vizează cunoștințele de chimie aferente claselor IX – XII din programa școlară trunchi comun și curriculum diferențiat. Fiecare problemă este notată în funcție de gradul de dificultate, punctajul total fiind de 100 de puncte. Timpul de lucru aferent fiecărei sesiuni este de 2 ore.

     11 mai 2024 etapa de calificare on-line

 • Concursul se va desfășura pe platforma online Campusul Virtual al UPT în data de 11 mai 2024, între orele 9:30-11:30. Fiecare participant va fi înrolat în secțiunea de concurs pentru care a optat la înscriere. După înrolare, participanții vor avea acces la Programul și regulamentul concursului on-line.
 • Lucrările vor fi corectate online, rezultatele urmând a fi afișate pe site-ul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, la ora 16:00. La cerere, rezultatele vor fi de asemenea puse și la dispoziția inspectoratelor județene.
 • Selecția participanților la etapa finală va fi realizată de Comitetul de organizare. Nu vor fi acceptați participanți care la etapa de calificare au obținut mai puțin de 70 de puncte.

    25 mai 2024 etapa finală fizic

 • Concursul se desfășoară la Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, Timișoara, bulevardul V. Pîrvan nr. 6 – Corpul C, etaj 3, în data de 25 mai 2023, între orele 9:30-11:30.
 • Accesul în sălile de concurs se face între orele 9:00- 9:30, pe baza Cărții de Identitate.
 • Lucrările vor fi corectate în prezența fiecărui participant, rezultatele urmând a fi afișate atât la avizier cât și pe site-ul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, la ora 13:00. La cerere, rezultatele vor fi de asemenea puse și la dispoziția inspectoratelor județene.
 • După concurs elevii vor fi invitați să viziteze principalele repere studențești ale universității, punctele de atracție și obiectivele culturale ale Timișoarei și să participe împreună cu studenții la programe sportive și de divertisment.
 1. Depunerea și rezolvarea contestațiilor

În cazul în care participanții consideră că lucrările nu au fost evaluate corect, pot sesiza comisia de evaluare prin depunerea de contestații.

     11 mai 2024 etapa de calificare on-line

Contestațiile vor fi depuse prin e-mail în ziua concursului în intervalul orar 12:30-13:00. Rezultatul contestațiilor va fi transmis prin e-mail până la ora 13:30. Instrucțiunile pentru depunerea contestațiilor vor fi disponibile în Campusul Virtual, în fișierul Programul și regulamentul concursului on-line.

    25 mai 2024 etapa finală fizic

Contestațiile scrise se depun în ziua concursului la Secretariatul facultății, în intervalul orar 13:00-13:30. Rezultatul contestațiilor va fi afișat la ora 15:00.

 1. Premierea

Premiile se acordă pentru fiecare secțiune (maxim 3 premii), de regulă un premiu I, un premiu II și un premiu III, respectiv un număr de mențiuni reprezentând 10% din numărul total de participanți la fiecare secțiune, rotunjit la numărul întreg imediat superior, în cazul unui număr fracționar, cu respectarea ierarhiei valorice. Fac excepție situațiile în care doi sau mai mulți participanți obțin același punctaj in concurs, fără posibilitatea de departajare, caz în care comisia poate decide acordarea aceluiași premiu pentru punctaje egale, cu condiția respectării numărului maxim de 3 premii.

Festivitatea de premiere se va desfășura în data de 25 mai 2024 la ora 16:00, la sediul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, bulevardul Vasile Pârvan, nr. 6.

 1. Facilități acordate

Elevii premiați (locurile I, II, III) vor beneficia atât de premii attractive, cât și posibilitatea de admitere fără concurs, dacă vor opta pentru specializările din cadrul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, de bursă de merit în cuantum de 700 lei și li se va asigura cazare în cameră de două persoane.

De asemenea, se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor participanți și profesorilor coordonatori ai acestora.

 1. Alte precizări

Concursul se va desfășura cu informarea, acceptul și sprijinul Inspectoratelor Școlare Județene, în cadrul parteneriatelor încheiate între Inspectoratele Școlare Județene și Universitatea Politehnica Timișoara.

Conducerea Universității Politehnica Timișoara își asumă responsabilitatea ca datele de identificare ale elevilor să rămână confidențiale și utilizate numai în scopul acestui concurs.

Informatii suplimentare concurs

Regulament concurs 2024

Tematica concurs "Coriolan_Drăgulescu" - 2024

 

Subiecte date la concursul din 2023:

Chimie anorganică, clasa a IX-a

Chimie anorganică, clasa a XII-a

Chimie Organică, clasa a X-a

Chimie organică, clasa a XI-a

Chimie organică, clasa a XII-a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tempobet
Tablet Servisi