Domeniul de licenta: Inginerie Chimica

 

Fișele disciplinelor

     Anul I - Inginerie Chimică

Semestrul I Semestrul II
 Algebră și geometrie  Fizică
 Știința materialelor  Analiză matematică
 Chimie anorganică I  Chimie anorganică II
 Utilizarea și programarea calculatoarelor  Chimie analitică I
 Chimie generală  Fundamente de inginerie mecanică
 Cultură și civilizație  Grafică tehnică asistată de calculator
 Limbi străine  Limbi străine
 Educație fizică  Educație fizică

 

Anul II - Inginerie Chimică

Semestrul III Semestrul IV
Fundamente de inginerie electrică și electronică Microeconomie
Matematici asistate de calculator Hidrodinamică
Chimie organică I Chimie organică II
Chimie fizică I Biochimie
Chimie analitică II Electrochimie
Structura și proprietățile moleculelor Chimie fizică II
Calculul utiliajului chimic Chimie analitică instrumentală
Educație fizică Educație fizică

 

Anul III - ISAPM

Semestrul V
Semestrul VI
 Management  Marketing
 Transfer termic

 Transfer de masă

 Bazele tehnologiei chimice  Automatizarea proceselor chimice
 Cinetică chimică  Chimie fizică aplicată

 Disc. opțională I:

Tehn. pigmentilor anorganici / Tehnologia produselor ceramice și vitroase
 Procese electrochimice

 Disc. opțională II:

Cristalografie / Mineralogie
 Tehnologia substanțelor anorganice I

 Disc. opțională III:

Chimia fizică a stării solide / Structura și proprietățile solidelor

Protecția mediului
 Practică  Practică

 

Anul IV - ISAPM

Semestrul VII
Semestrul VII

Disc. opțională IV:

Tehnologii de epurare a apelor uzate / Procesarea deșeurilor din industria chimică

 Disc.opțională VII: Tehnologii de tratare a apei / Instalații de tratare a apei
 Reactoare în industria chimică

 Disc.opțională VIII:

Controlul calității factorilor de mediu / Hazard și risc chimic
 Optimizarea proceselor chimice

 Disc.opțională IX:

Nanomateriale / Materiale compozite

 Comunicare

 Disc.opțională X:

Produse anorganice speciale/ Lianți anorganici
 Tehnologia substanțelor anorganice II  Elaborare proiect de diplomă

 Disc.opțională V:Instalații termotehnologice în industria chimică / Utilaje în industria chimică anorganică

 Examen de diplomă

 Disc.opțională VI:

Coroziune și protecție anticorozivă/ Surse electrochimice de putere

 

 

 

tempobet
Tablet Servisi