Domeniul de licenta: Inginerie Chimica

 

Fișele disciplinelor

     Anul I - Inginerie Chimică

Semestrul I Semestrul II
 Algebră și geometrie  Fizică
 Știința materialelor  Analiză matematică
 Chimie anorganică I  Chimie anorganică II
 Utilizarea și programarea calculatoarelor  Chimie analitică I
 Chimie generală  Fundamente de inginerie mecanică
 Cultură și civilizație  Grafică tehnică asistată de calculator
 Limbi străine  Limbi străine
 Educație fizică  Educație fizică

 

Anul II - Inginerie Chimică

Semestrul III Semestrul IV
Fundamente de inginerie electrică și electronică Microeconomie
Matematici asistate de calculator Hidrodinamică
Chimie organică I Chimie organică II
Chimie fizică I Biochimie
Chimie analitică II Electrochimie
Structura și proprietățile moleculelor Chimie fizică II
Calculul utiliajului chimic Chimie analitică instrumentală
Educație fizică Educație fizică

 

Anul III - ISAPM

Semestrul V
Semestrul VI
 Management  Marketing
 Transfer termic

 Transfer de masă

 Bazele tehnologiei chimice  Automatizarea proceselor chimice
 Cinetică chimică  Chimie fizică aplicată

 Disc. opțională I:

Tehn. pigmentilor anorganici / Tehnologia produselor ceramice și vitroase
 Procese electrochimice

 Disc. opțională II:

Cristalografie / Mineralogie
 Tehnologia substanțelor anorganice I

 Disc. opțională III:

Chimia fizică a stării solide / Structura și proprietățile solidelor

Protecția mediului
 Practică  Practică

 

Anul IV - ISAPM

Semestrul VII
Semestrul VII

Disc. opțională IV:

Tehnologii de epurare a apelor uzate / Procesarea deșeurilor din industria chimică

 Disc.opțională VII: Tehnologii de tratare a apei / Instalații de tratare a apei
 Reactoare în industria chimică

 Disc.opțională VIII:

Controlul calității factorilor de mediu / Hazard și risc chimic
 Optimizarea proceselor chimice

 Disc.opțională IX:

Nanomateriale / Materiale compozite

 Comunicare

 Disc.opțională X:

Produse anorganice speciale/ Lianți anorganici
 Tehnologia substanțelor anorganice II  Elaborare proiect de diplomă

 Disc.opțională V:Instalații termotehnologice în industria chimică / Utilaje în industria chimică anorganică

 Examen de diplomă

 Disc.opțională VI:

Coroziune și protecție anticorozivă/ Surse electrochimice de putere

 

 

 

tempobet
Tablet Servisi
izmir escort ankara escort bayan escort izmit escort mersin escort bartın escort yalova escort samsun escort

Manisa escort Tekirdağ escort Isparta escort Afyon escort Çanakkale escort Trabzon escort Van escort Yalova escort Kastamonu escort Kırklareli escort Burdur escort Aksaray escort Kars escort Manavgat escort Adıyaman escort Şanlıurfa escort Adana escort Adapazarı escort Afşin escort Adana mutlu son İstanbul masaj salonu İzmir escort Eskişehir escort Denizli escort