Domeniul de licenta: Ingineria Mediului

 

Anul I - Ingineria Mediului

Semestrul I Semestrul II
 Algebră și geometrie  Fizică
 Știința materialelor  Analiză matematică
 Chimie anorganică  Biologie
 Utilizarea și programarea calculatoarelor  Chimie organică
 Chimie generală  Fundamente de inginerie mecanică
 Cultură și civilizație  Grafică tehnică asistată de calculator
 Limbi străine  Limbi străine
 Educație fizică  Educație fizică

Anul II - Ingineria Mediului

Semestrul III Semestrul IV
Fundamente de inginerie electrică și electronică Fundamente de automatizări
Matematici asistate de calculator Microeconomie
Climatologie, meteorologie și hidrologie Biochimie
Microbiologie Chimie fizică II
Măsurări Chimie analitică instrumentală
Chimie fizică I Hidraulica mediului
Chimie analitică Ecologie și ecotoxicologie
Educație fizică Educație fizică

 

Anul III - IPMI

Semestrul V
Semestrul VI
 Management  Marketing
 Comunicare  Biotehnologii în protecția mediului
 Chimia mediului  Instalații și utilaje în ingineria mediului
 Topografie și geodezie
 Gestionarea deșeurilor
 Fundamente de ingineria mediului

 Monitorizarea factorilor de mediu

Disc. opționala I: Electrochimie și protecție anticorozivă / Electrochimia mediului  Disc. opționala III: Surse de energie / Surse de energie alternative
 Disc. opționala II:Dispersia poluanților / Transportul poluanților  Disc. opționala IV: Procese de transfer / Rețele hidroedilitare
 Practică  Practică

 

Anul IV - IPMI

Semestrul VII
Semestrul VIII
 Controlul poluării apelor  Disc. opționala VIII: Tehnologii de tratate a apei / Instalații de tratare a apei
 Controlul poluării solului  Disc. opționala XI: Legislația mediului / Politici de mediu
 Controlul poluării aerului  Disc. opționala X: Controlul calității factorilor de mediu / Hazard și risc chimic
 Tehnologii industriale și poluanți specifici

 Disc. opționala XI: Dezvoltare durabilă / Management de mediu in industrie

 Disc. opționala V: Tehnologii de epurare a apelor uzate / Instalatii de epurare a apelor orasenești  Elaborare proiect de diplomă
 Disc. opționala VI: Bilanț de mediu / Impactul instalațiilor industriale asupra mediului  Examen de diplomă
 Disc. opționala VII: Colectarea, transportul și depozitarea ecologică a deșeurilor / Procesarea deșeurilor  
tempobet
Tablet Servisi