Noutăți

Facultatea de Chimie Industrialǎ şi Ingineria Mediului prin Departamentul de Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici și a Mediului din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara

împreună cu partenerii săi tradiționali:

Agenția pentru Protecția Mediului Timiș, Primăria Municipiului Timișoara, Aquatim SA, Asociația Generală a Inginerilor din România - Sucursala Timiș și în colaborare cu Liga Studenților Chimiști din Timișoara,

vă invită în zilele de 11 și 12 noiembrie 2021, să celebrăm Ziua Mondială a Calității în cadrul Simpozionului on-line CALITATEA – un atu pentru viitor.

În fiecare an, în cea de-a doua zi de joi a lunii noiembrie întreaga lume sărbătorește Ziua Mondială a Calității, data fixată pentru acest an fiind 11 noiembrie 2021. Evenimentul este o ocazie de a focaliza atenția persoanelor, echipelor, organizațiilor non-profit, agenților economici și factorilor de decizie, asupra aspectelor esențiale care vizează îmbunătățirea calității vieții, serviciilor și produselor.

Într-o economie globală, în care succesul depinde în mod obligatoriu de calitate, inovare şi dezvoltare durabilă, Ziua Calităţii este o oportunitate de a sublinia încă o dată importanţa acestor deziderate pentru fiecare organizaţie. Scopul Zilei Mondiale a Calităţii este de a conştientiza importanţa acesteia în jurul nostru şi de a încuraja organizaţiile din întreaga lume să pună accentul pe calitate în drumul spre prosperitate şi creştere economică. Împreună dorim să formăm o echipă unită și complexă al cărei mesaj unitar constă în menținerea și dezvoltarea continuă a calității.

Simpozionul CALITATEA – un atu pentru viitor se adresează elevilor de liceu și gimnaziu, studenților de la ciclurile licență și master, doctoranzilor, cercetătorilor, cadrelor didactice din învățământul preuniversitar și universitar și specialiștilor din mediul economic cu preocupări în tematica evenimentului.

În cadrul manifestării se pot înscrie lucrări originale sau proiecte redactate și elaborate de către:

 • Echipe constituite din maxim 2 elevi (clasele V–VIII sau IX– XII) coordonaţi de către un cadru didactic (de chimie, ecologie, biologie, fizică sau care predă discipline tehnice și tehnologice în licee și colegii de profil tehnic);
 • Cadre didactice din mediul preuniversitar (maxim 2 autori);
 • Doctoranzi, cercetători și cadre didactice din mediul universitar;
 • Specialiști și reprezentanți ai mediului economic.

 

Tematica simpozionului CALITATEA – un atu pentru viitor are la bază următoarele subiecte propuse pentru lucrările și proiectele participante: 

 1. Calitatea vieții;
 2. Calitatea mediului;
 3. Calitatea produselor;
 4. Calitatea serviciilor.

Termenul limită pentru înscrierea participanților la CALITATEA – un atu pentru viitor este 10.11.2021, ora 12, dată până la care trebuie efectuate următoarele:

 • Completarea online a formularului de înscriere prin accesarea link-ului:

              https://forms.gle/dPKemoFbSrpqYiJG9   

 • Transmiterea pe adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. a Rezumatului lucrării/proiectului (format word, maxim o pagină - conform template-ului existent pe site-ul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, la Secțiunea NOUTĂȚI) și a Fișierului suport în format PowerPoint pentru prezentarea lucrării/proiectului.

Template lucrare Eveniment dedicat Zilei Mondiale a Calitatii 2021

Observații: Rezumatele lucrărilor/proiectelor, precum și prezentarea acestora, pot fi redactate în limbile română sau engleză. Se vor accepta maxim 3 lucrări elaborate/coordonate de către un cadru didactic.

 

Echipa de organizare a evenimentului este constituită din:

 • dr.ing. Petru NEGREA – coordonator eveniment
 • dr.ing. Cornelia MUNTEAN
 • Ș.l.dr.ing. Aniela POP
 • Ș.l.dr.ing. Mircea DAN
 • ing. Delia Andrada DUCA
 • ing. Cristiana Iulia RUS
 • Larisa BEURAN
 • Andrei BĂDĂU

 

Lucrările/proiectele elevilor și studenților vor fi jurizate pentru desemnarea celor mai bune prezentări, iar rezultatele jurizării se vor comunica la finalul evenimentului. Lucrările premianților vor fi mediatizate prin postare pe site-ul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului.

Toți participanţii la eveniment vor primi diplome de participare în format electronic. Rezumatele lucrărilor prezentate în cadrul Simpozionului on-line CALITATEA – un atu pentru viitor, vor fi publicate într-un volum identificat prin cod ISSN.

 

            Pentru orice nelămuriri sau informații suplimentare vă rugăm se ne contactați pe adresa de email dedicată evenimentului: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., pe conturile social media (facebook și instagram) ale Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului sau telefonic la numărul 0256-404181 (Secretariatul Departamentului CAICAM).

       

Vă așteptăm să sărbătoriți alături de noi, în cadrul acestui simpozion, Ziua Mondială a Calității.

Înmânare diplome Promoția 2020

 Înmânarea diplomelor de licență și master pentru promoția 2020 sesiunile iunie, septembrie și februarie va avea loc în holul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului conform programului din link-ul de mai sus.

 

Parteneriatele Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului cu Firme și Companii din Timișoara, județul Timiș și din alte județe se desfășoară în interesul instituțiilor partenere și al facultății, dar mai ales în interesul studenților prin activitatea de practică desfășurată în cadrul acestora. Dorim să marcăm această legătură prin promovarea pe pagina web a facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului a Firmelor și Companiilor partenere.

 

Luna IULIE 2021

Compania HERAEUS ROMANIA

 

HERAEUS ROMANIA SRL - UPT este un parteneriat benefic pentru actualii studenți și viitorii specialiști în domeniul ingineriei chimie și ingineriei mediului.

După înființarea reprezentanței Heraus la Timișoara au existat colaborări strânse în special în domeniul analizelor chimice și vizite ale unor grupuri de studenți. Din anul 2016, odată cu modificarea modului de efectuare a practicii studențești, în cadrul facultății a fost urmărită permanent stabilirea unor legături cu reprezentații firmelor și companiilor cu domeniul de activitate concordant cu domeniile de studiu coordonate de facultate.Ținând cont de relatiile deja existente nu a fost o problemă stabilirea unor acorduri cadru pentru efectuarea practicii studențești în cadrul companiei. Liniile de producție și laboratoarele de analize sunt dotate cu instalații și aparatură de ultimă generație le permit studenților să își dea seama de nivelul la care a ajuns tehnica în domeniul ingineriei chimice, adăugând în acest fel cunoștințe și abilități suplimentare în pregătirea lor ca viitori ingineri.

Asigurarea cadrului pentru efectuarea practicii studenților Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului constituie o bază bună pentru o colaborare permanentă de succes și le asigură studenților adaptarea mai ușoară la rigorile activității într-o companie de vârf din domeniul ingineriei chimice.

Prezentare HERAEUS ROMANIA SRL

Prezentare HERAEUS ROMANIA SRL - Film

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luna IUNIE - 2021

Compania SMITHFIELD ROMÂNIA

Smithfield România - UPT este un parteneriat benefic pentru actualii și viitorii specialiști în domeniul ingineriei produselor alimentare. Domeniul “Ingineria Produselor Alimentare” specializarea „Controlul și expertiza produselor alimentare” din cadrul Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului a fost acreditat provizoriu în anul 2013 și definitiv în anul 2019.

Din anul 2016, odată cu modificarea modului de efectuare a practicii studențești, în cadrul facultății a fost urmărită permanent stabilirea unor legături cu reprezentații firmelor și companiilor cu domeniul de activitate concordant cu domeniile de studiu coordonate de facultate. Una dintre primele legături a fost realizată cu reprezentanții companiei Smithfield – România, legătură concretizată imediat prin vizite cu studenții și apoi prin stabilirea unui acord de practică a studenților în cadrul companiei. Practica în companiile de profil este benefică studenților, deoarece iau contact cu realitatea activităților specifice, adăugând astfel cunoștințe și abilități suplimentare pregătirii lor ca viitori ingineri. Nu numai studenții din cadrul domeniului Ingineria produselor alimentare au beneficiat de acest acord (30 de studenți) ci și studenții de la domeniul de Ingineria Mediului, compania Smithfield fiind un promotor al calității și siguranței alimentelor, dar și al protecției mediului (6 studenți).

Asigurarea cadrului pentru efectuarea practicii studenților Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului constituie o bază bună pentru o colaborare permanentă de succes. Activitatea s-a concretizat și prin prezentări ale companiei și chiar cursuri legate de producție, ambalare, calitate, etc., acțiuni care dorim să continue și în anii următori prin implicarea comună facultate – companie la teme pentru proiectele de diplomă sau lucrări de disertație pentru masteranzi.

Prezentare Smithfield România

Prezentare Smithfield România - film


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luna MAI - 2021

Compania AQUATIM S.A.

 

Aquatim S.A. -UPT este un parteneriat benefic pentru actualii și viitorii specialiști în domeniul apei, fiind demonstrat și certificat în timp.

Cât despre parteneriatul Aquatim-Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, realitatea vorbește de la sine.

Colaborarea dintre cele două instituții are în spate o istorie lungă, importantă, cu rezultate concretizate în foști absolvenți străluciți, actuali angajați Aquatim, proiecte științifice și academice, evenimente de impact, foarte importante pentru cele două instituții. Compania de apă și facultatea timișoreană, deopotrivă de prestigiu, au identificat o serie de interese comune, care au devenit ulterior oportunități de dezvoltare pentru ambele organizații, iar viitorul sună și mai bine.

Colaborarea pornește de la promovarea transferului tehnologic, în domenii de prioritate europeană sau de interes economic pentru România, înfiinţarea unor laboratoare integrate de cercetare, sau promovarea programelor de formare continuă, a studiilor postuniversitare şi masterale, doctoratelor, temelor de cercetare.

Asigurarea cadrului pentru efectuarea practicii studenţilor Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului constituie, de asemenea, o bază bună pentru o colaborare permanentă de succes. Împreună, gândim teme de laboratoare sau seminarii interesante, chiar și acum, în pandemie, pentru ca studenții facultății partenere să nu sufere din cauza sistării interacțiunii fizice. Tot împreună, pregătim viitoarele conferințe Aquademica, cu teme de actualitate și lectori profesioniști ai Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului, dar și noi colaborări internaționale pe proiecte europene.

Mizăm pe știință, competență și implicare, girăm parteneriatul Aquatim S.A. -Facultatea de Chimie Industrială și Ingineria Mediului cu toată încrederea!

Suntem bucuroși să deschidem lista “Companiei lunii”, mulțumim pentru onoare!

Prezentarea AQUATIM-2021

Raport AQUATIM - 2020

Rezultate Jurizare Simpozion AquaSensTim - 2021

 

Facultatea de Chimie Industrialǎ şi Ingineria Mediului, Departamentul de Chimie Aplicată și Ingineria Compușilor Anorganici și a Mediului din cadrul Universităţii Politehnica Timişoara
împreună cu partenerii săi:
Aquatim SA, Primăria Municipiului Timișoara - Direcția de Mediu, Fundația Aquademica, AGIR - Filiala Timișoara, Societatea Națională de Știința și Ingineria Mediului, Liceul Tehnologic AZUR din Timișoara și Liga Studenților Chimiști din Timișoara,

vă invită luni, 22 martie 2021, începând cu ora 13, să celebrăm Ziua Mondială a Apei în cadrul Simpozionului on-line APA - ESENȚA VIEȚII (AquaSensTim).

Manifestarea își propune să reunească sub apelul general Apa prețuită în centrul vieții îmbunătățite (ApaVie), în acord cu obiectivul principal al Zilei Mondiale a Apei din anul 2021 - Valuing Water, profesioniști din domeniul apei, cadre didactice universitare și din învățământul preuniversitar, oameni de cultură, studenți și elevi, pentru împărtășirea diferitelor abordări ale tematicilor simpozionului:

I. Știința și tehnica de a prețui apa
    Principalele subiecte propuse:

 • Calitatea apei
 • Poluarea resurselor de apă
 • Gestionarea alimentării cu apă
 • Tehnologii de tratare și epurarea a apei
 • Apa și sănătatea
 • Managementul apei și al dezastrelor
 • Managementul irigațiilor
 • Gestionarea bazinelor hidrografice
 • Managementul și conservarea apelor subterane
 • Știința apei
 • Apa și energia
 • Studii de caz

II. Cultura și arta de a prețui apa. Apa în artă și cultură

Vă invităm să participați la acest eveniment cu prezentări on-line sau înregistrari transmise conform calendarului de mai jos.

Termene limită:
Înscrierea participanților prin transmiterea formularului de înscriere la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. până la data de 10.03.2021.
Transmiterea prezentărilor până la data de 19.03.2021:
      o Fișierul suport în format PowerPoint pentru prezentarea lucrării, în cazul participanților care vor fi conectați live la sesiunea on-line dedicată simpozionului
      o Fișierul suport în format PowerPoint și prezentarea audio înregistrată, în cazul participanților care nu pot fi conectați live la sesiunea on-line dedicată evenimentului.

La eveniment încurajăm participarea elevilor și studenților, alături de cadre didactice din mediul preuniversitar și universitar.
Lucrările elevilor și studenților vor fi jurizate pentru desemnarea celor mai bune prezentări, iar premierea se va realiza la finalul evenimentului.

Tuturor participanţilor la eveniment, elevi, studenți și profesori coordonatori, li se vor trimite diplome de participare. Rezumatele lucrărilor prezentate în cadrul Simpozionului on-line APA - ESENȚA VIEȚII (AquaSensTim), vor fi publicate într-un volum identificat prin cod ISSN.
Lucrările premianților vor fi mediatizate prin postare pe site-ul facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului.

Președintele comisiei de organizare a concursului,
Ș.l.dr.ing. Aniela POP

 

The disciplines from the Master level study programs entirely taught in English are:

  Study program Discipline Year Semester  
Master CONTROL AND APPROVAL OF FOOD PRODUCTS Chemical reactivity and biological activity II I Syllabus
Master ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN INDUSTRY Energy Resources Management II I Syllabus
Master MICRO AND NANOMATERIALS Synthesis and processing of micro and nanomaterials I I Syllabus

 

         Ursus Breweries lansează a doua ediție a programului Graduate Trainee „TheChallenge4Greatness”, destinat studenților din ultimul an de studii, tinerilor absolvenți și masteranzilor.  La fel ca și anul trecut, în 2018, Ursus Breweries deruleaza un proces de recrutare pentru  12 poziții de Graduate Trainee, șase în departamentul Comercial și șase în zona de Producție, în București și în fabricile companiei din Buzău, Brașov și Timișoara.


        „TheChallenge4Greatness” are drept scop dezvoltarea profesională și pregătirea tinerilor aflați la începutul carierei pentru un viitor rol în cadrul companiei. Astfel, prima parte a programului îi introduce în lumea producției berii, unde vor putea să își dezvolte cunoștințele acumulate în perioada studiilor. Prin urmare, prima etapă a programului este structurată sub forma provocării de a gestiona integral un proiect timp de trei luni. În urma evaluării, în funcție de rezultate, cei mai buni candidați vor trece în a doua etapă a programului, cea de Management Trainee. Timp de aproximativ un an, în perioada de dezvoltare profesională accelerată de Management Trainee, aceștia vor avea contact și vor lucra direct cu specialiști din mai multe arii funcționale. În cazul departamentului Comercial este vorba despre Marketing, Trade Marketing și Vânzări, iar în zona de Producție, despre direcțiile Brewing, Packaging și Engineering.


      Studenții în ultimul an de studii, tinerii absolvenți sau masteranzi care sunt în căutarea unui astfel de program de formare profesională pentru startul carierei, pot găsi mai multe informații despre „TheChallenge4Greatness” pe pagina dedicată Ursus Breweries, la secțiunea Cariere: http://ursus-breweries.ro/cariere/pozitii-disponibile/

 În cadrul ediției a IV-a a Galei Excelenței Bănățene, organizată în data de 21 octombrie 2017, doamna Prof. emerit dr. ing. Delia Maria PERJU, Membru Titular al Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, a obținut premiul „Traian Vuia” pentru „Ştiinţe Inginereşti".

Laureații Galei Excelenței Bănățene, ediția a IV-a, sunt: vezi aici

a. Conturile se creează automat in urma admiterii.
b. Pentru orice alte situații (înmatriculări ulterioare, omisiuni), studenții trebuie sa se prezinte la doamna secretar șef a Facultății de Chimie Industrială și Ingineria Mediului - Doamna Ing. Mariana MOCANU

tempobet
Tablet Servisi
izmir escort ankara escort bayan escort izmit escort mersin escort bartın escort yalova escort samsun escort

Manisa escort Tekirdağ escort Isparta escort Afyon escort Çanakkale escort Trabzon escort Van escort Yalova escort Kastamonu escort Kırklareli escort Burdur escort Aksaray escort Kars escort Manavgat escort Adıyaman escort Şanlıurfa escort Adana escort Adapazarı escort Afşin escort Adana mutlu son İstanbul masaj salonu İzmir escort Eskişehir escort Denizli escort