Domeniul de licenta: Inginerie Chimica

Fisele disciplinelor

Anul I - Inginerie Chimică Promoția 2021 - 2024

Semestrul I Semestrul II
Algebră liniară și geometrie analitică și diferențială Fizică
Știința materialelor Analiză matematică
Chimie I Chimie II
Informatică aplicată Chimie analitică și analiză instrumentală 1
Chimie generală Elemente de inginerie mecanică
Cultură și civilizație / Etica și integritate academică Grafică asistată de calculator
Limbi moderne 1: Engleză / Franceză / Germană Limbi moderne 2: Engleză / Franceză / Germană
Educatie fizică și sport 1 Educație fizică și sport 2

 

Anul II - Inginerie Chimică

Semestrul III Semestrul IV
Fundamente de inginerie electrică și electronică Microeconomie
Matematici asistate de calculator Hidrodinamică
Chimie organică I Chimie organică II
Chimie fizică I Biochimie
Chimie analitică II Electrochimie
Structura și proprietățile moleculelor Chimie fizică II
Calculul utiliajului chimic Chimie analitică instrumentală
Educație fizică Educație fizică

 

Anul III - CISOPC

Semestrul V
Semestrul VI
 Management  Marketing
 Transfer termic  Transfer de masă
 Bazele tehnologiei chimice  Automatizarea proceselor chimice
 Cinetică chimică  Chimie fizică aplicată
 Reacțiile compușilor organici  Procese fundamentale în sinteza organică

 Disc.opțională I:

Analiză și control / Metode spectroscopice și cromatografice

 Disc.opțională III:

Procesarea hidrocarburilor / Intermediari în industria organică

 Disc.opțională II:

Chimia compușilor naturali Carbochimie

 Disc.opțională IV:

Chimia și fizica polimerilor/ Știința polimerilor
 Practică  Practică

 

Anul IV - CISOPC

Semestrul VII
Semestrul VIII

 Disc.opțională V:Coroziune și protecție anticorozivă

/ Surse electrochimice de putere

 Disc.opțională VIII:

IRC și utilaje specifice / Explozivi și propelanți
 Reactoare în industria chimică  Proiectare asistată
 Optimizarea proceselor chimice

 Disc.opțională IX: Reactivitate chimică și activitate biologică

/ Mecanisme de reacție
 Comunicare

 Disc.opțională X:

Coloranți și antidăunători / Adjuvanți pentru pielărie și textile

 Disc.opțională VI: Medicamente de sinteză

/ Produse de biosinteză
 Elaborare proiect de diplomă
 Tehnologie chimică organică  Examen de diplomă

 Disc.opțională VII:

Tehnologia și prelucrarea polimerilor / Polimeri și polimeri biocompatibili
 
tempobet
Tablet Servisi